การบริการ หนังสือค้ำประกันการปฏิบัติงานตามสัญญา
Performance Guarantees

Performance Guarantees

หนังสือค้ำประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาเป็นการทำสัญญาว่าการให้บริการจะเป็นไปตามที่คาดไว้หรือเป็นการบ่งบอกว่าจะมีการผลิตสินค้าออกมาอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาที่กำหนด ในโลกธุรกิจ จะมีหนังสือรับประกันหลากหลายประเภท ซึ่งจะจัดทำตามวิธีที่จะใช้ในการกำหนดพันธะสัญญาของบริษัทและขอบเขตของความรับผิดชอบในภายภาคหน้า ในบางกรณี ผู้ที่รับงานจะมีการรับประกันการปฏิบัติงานด้วย โดยเฉพาะเมื่อมีการว่าจ้างผู้รับเหมา

สำหรับลูกค้าแล้ว หนังสือรับประกันคล้ายกับจะเป็นสิ่งที่บอกว่า “เรารับประกันว่า ถ้าคุณใช้บริการกำจัดแมลงของเรา คุณจะไม่ต้องเจอกับแมลงสาบอีก หรือถ้าเจอ เราจะกลับมาจัดการให้ใหม่โดยไม่ต้องเสียค่าบริการ” ไม่เพียงแต่เป็นการรับประกันคุณภาพของบริการเริ่มต้น แต่ยังเป็นการรับประกันบริการในอนาคตอันใกล้อีกด้วย เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย บริษัทกำจัดแมลง จะต้องระบุระยะเวลาในการให้บริการ หรือจะระบุว่ารับประกันการให้บริการตลอดไป เมื่อมีแมลงสาบปรากฏขึ้นอีก เพื่อจุดมุ่งหมายในการที่จะทำให้ลูกค้าเลือกใช้บริการของบริษัท ทางบริษัทจึงต้องให้คำสัญญาที่จะดำเนินการตามที่แจ้งไว้ อาจมีการนำหนังสือค้ำประกันชนิดอื่นไปใช้ได้ เช่น โรงเรียนเอกชนหลายแห่งรับประกันว่านักเรียนจะเรียนจบภายใน 4 ปี ถ้ายังไม่สามารถเรียนจบ จะไม่ต้องชำระค่าเล่าเรียนในปีที่ 5 ซึ่งการเสนอทางเลือกดังกล่าวจะเป็นวิธีที่ดี ที่จะบอกว่า โรงเรียนยอมที่จะตัดรอนต้นทุนและจัดชั้นเรียนให้ในทันที และอาจจะทำให้นักเรียนต้องพึ่งพาการศึกษาแบบเอกชน ถึงแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างแพง

หน่วยงานธุรกิจอาจต้องใช้หนังสือค้ำประกันการปฏิบัติงานหลายประเภท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าหน่วยธุรกิจนั้นเลือกที่จะทำงานใด ธนาคารที่มีการจ้างบริการรักษาความปลอดภัยในตอนกลางคืน ก็อาจจะต้องการการประดันภัยในระดับที่มีคุณภาพ บริษัทที่มีการว่าจ้างบริษัทอื่นๆ ก็ต้องการการรับประกันเช่นกัน โดยเฉพาะการปฏิบัติงานที่ปรับให้ดีขึ้นแล้ว ไม่ว่าแนวคิดเหล่านี้จะได้รับการบอกกล่าวอย่างเป็นทางการ แต่การตัดสินใจก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัท แต่บริษัทที่ทำสัญญากับอีกบริษัทหนึ่งไว้ จริงๆแล้วก็ไม่อยากที่จะมีการเปลี่ยนไปว่าจ้างบริษัทอื่นในภายหน้า จึงต้องการการรับประกันคุณภาพและต้องการเงินคืน ในกรณีที่คุณภาพของงานไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง

ในบางครั้งคราว จะมีการทำข้อตกลงกับบริษัทที่ถูกว่าจ้าง แต่ผู้ถูกว่าจ้างไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบด้วยการชำระเงิน ในกรณีที่การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ แทนที่บริษัทอื่นๆจะรับประกันการปฏิบัติงานและต้องจ่ายค่าธรรมเนียมหรือค่าปรับถ้าผลงานไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ บางครั้ง รัฐบาลก็เป็นคนออกใบอนุญาตให้บริษัทสามารถรับงานบางประเภทได้ เช่นการปรับปรุงการใช้พลังงานของตึก บริษัทที่ลงทุนในธุรกิจเหล่านั้น จะไม่กลับมาใช้บริการผู้รับเหมาอีก ถ้าผู้รับเหมาไม่สามารถปรับปรุงให้มีการลดการใช้พลังงานของตึกได้ แทนที่จะไปขอค่าชดเชยจากรัฐบาลโดยตรง

หน่วยงานหรือบริษัทใด ที่ได้รับการเสนอหนังสือค้ำประกันการปฏิบัติงาน จะพิจารณาเอกสารแค่คร่าวๆ หรือพิจารณาแค่ส่วนสรุปหนังสือรับประกัน อีกนัยหนึ่ง การพิจารณาข้อความทั้งหมดโดยละเอียด จะมีประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ความหนักแน่นของหนังสือรับประกันและความตั้งใจที่แท้จริงของบริษัท ในการตกลงทางธุรกิจ โดยเฉพาะในเรื่องสำคัญต่างๆ ที่ปรึกษาทางกฎหมายจะช่วยทำให้หนังสือรับประกันนั้นมีผลบังคับทางกฎหมายอย่างแท้จริงอย่างที่ควรจะเป็น

ARRANGEMENTS WITH

 • COMMERZBANK AG - GERMANY
 • SOCIETE GENERALE - FRANCE
 • DEUTSCHE BANK - GERMANY
 • BANK WINTER - AUSTRIA
 • CREDIT AGRICOLE - ITALY
 • ROYAL PACIFIC BANK - GERMANY
 • UNIBANQUE - FRANCE
 • AXIOS CREDIT BANK - GAMBIA
 • BANK LEUMI USA - UNITED STATES
 • IDB BANK OF NYK - UNITED STATES
 • CITIBANK NYK - UNITED STATES
 • WELLS FARGO BANK N.A. - UNITES STATES
 • BANK OF BARODA, DUBAI - UAE
 • HABIB BANK AG ZURICH DUBAI - UAE
 • DBS BANK - HONGKONG
 • OCBC BANK - HONGKONG