การบริการ เอกสารเรียกเก็บเงิน (Documentary Collections)

Documentary Collections

สำหรับกระบวนการในการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งธนาคารในประเทศของผู้นำเข้าหรือผู้ซื้อ จะดำเนินการในนามของผู้ส่งออกหรือผู้จำหน่ายในการเรียกเก็บและนำส่งค่าใช้จ่ายสำหรับการขนส่งสินค้า ผู้ส่งออกหรือผู้จำหน่ายจะแสดงเอกสารการขนส่งสินค้าและการเรียกเก็บเงินให้กับธนาคารของผู้ส่งออก (ธนาคารในประเทศ) และธนาคารจะส่งเอกสารทั้งหมดไปยังธนาคารของผู้นำเข้าหรือผู้ซื้อ ในธนาคารต่างประเทศ (หรือเรียกว่าธนาคารที่เป็นผู้เสนอ) จะส่งเอกสารดังกล่าว (ใช้ในการรับสินค้าที่นำส่งมา) ให้กับผู้นำเข้าหรือผู้ซื้อเพื่อที่จะใช้ในการแลกเปลี่ยนกับเงินสด (สำหรับกรณีของคำสั่งแบบ “เอกสารแลกกับการชำระเงิน”) หรือทำสัญญาว่าจะมีการชำระเงินเมื่อใด (สำหรับกรณีของคำสั่งแบบ “เอกสารแลกกับการยอมรับว่าจะชำระเงิน”) ธนาคารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกรรมจะทำหน้าเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์และทำหน้าที่ในการเรียกเก็บเงิน (ไม่เหมือนกับเอกสารสินเชื่อ) แต่จะไม่มีการรับประกัน ธนาคารจะรับผิดชอบแค่เพียงการเรียกเก็บเงินในจำนวนที่ถูกต้องตามคำสั่งของผู้ส่งออกหรือผู้จำหน่าย และถ้ามีคำสั่ง ก็อาจจะดำเนินการฟ้องร้องผู้นำเข้าหรือผู้ซื้อที่ไม่ชำระเงินหรือไม่ยอมรับสินค้า ในนามของผู้ส่งออกหรือผู้จำหน่าย

บริษัท MTG จะอำนวยความสะดวกในธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศโดยการจัดทำเอกสารเรียกเก็บเงินให้ ภายใต้การดำเนินการนี้ ผู้จำหน่ายจะทราบว่าเอกสารในการนำส่งสินค้าจะถูกส่งให้กับผู้ซื้อเมื่อมีการชำระเงิน (เอกสารแลกกับการชำระเงิน – DP) หรือการยอมรับสินค้า (DA) ด้วยการชำระเงินนั้น ขึ้นอยู่กับข้อตกลงในการชำระเงิน

เอกสารเรียกเก็บเงินจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท-
 • เอกสารแลกกับการชำระเงิน (DP) หรือเรียกว่าเอกสารแบบ Sight*
 • เอกสารแลกกับการยอมรับว่าจะชำระเงิน (DA) หรือเรียกว่าเอกสารแบบ Term

ภายใต้บริการนี้ เอกสารนำส่งสินค้าจะถูกส่งให้กับเราโดยธนาคารของผู้ขาย ซึ่งจะนำส่งให้ผู้ซื้ออีกทอดหนึ่ง ตามคำสั่งของผู้จำหน่าย
ผู้จำหน่ายจะได้รับการประกันว่า เอกสารจะถูกนำส่งให้กับผู้ซื้อ เมื่อผู้ซื้อชำระเงิน (เอกสาร DP) หรือยอมรับว่าจะชำระภายในวันเวลาที่กำหนด (เอกสาร DA) ตามข้อตกลงในการชำระเงิน

ผู้ซื้อจะสามารถรับสินค้าได้โดยไม่ต้องชำระเงินใดๆ จนกว่าจะมีการส่งสินค่าจากผู้จำหน่ายและทางเราได้รับเอกสารการส่งสินค้าแล้ว ผู้ซื้อจะมารับเอกสารได้ถ้าหากดำเนินการตามข้อตกลงในการชำระเงิน เอกสารแบบ DA จะเป็นการให้เครดิตการชำระเงินกับผู้ซื้อ

Documentary Collections

เอกสารเรียกเก็บเงินสำหรับการนำเข้าหรือการซื้อ  (Import Documentary Collections)

บริษัท MTG จะสามารถช่วยท่านได้ในเรื่องของการบริหารจัดการที่ง่ายขึ้น ในเรื่องของเอกสารเรียกเก็บเงินสำหรับการนำเข้าหรือการซื้อ และท่านจะทราบได้ว่าจะได้รับเงินเมื่อใด, ติดตามการเรียกเก็บเงินได้ และสามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยหนี้สินได้

สำหรับธุรกรรมการค้า การจัดทำเอกสารเรียกเก็บเงินสำหรับการนำเข้าโดย บริษัท MTG จัดทำได้อย่างง่ายดายและประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนอกจากตราสารเครดิตสำหรับการนำเข้าหรือการซื้อสินค้า ท่านจะสามารถ

 • จัดการธุรกรรมและการเรียกเก็บเงินไม่ว่าจะอยู่ในหน่วยค่าเงินของประเทศใด
 • สร้างศูนย์กลางข้อมูลลูกหนี้ในการนำเข้าหรือการซื้อสินค้า
 • ได้รับการแจ้งเตือนแบบอิเลคทรอนิคส์เมื่อเอกสารในการนำเข้าหรือการซื้อมาถึง
 • ทำให้การบริการจัดการง่ายขึ้นสำหรับการทำธุรกรรมด้านการค้า
 • สร้างหลักประกันว่า คู่ค้าจะมีการชำระเงินโดยทันที

การทำงานกับทั่วโลกในนามของท่าน เอกสารเรียกเก็บเงินสำหรับการนำเข้าที่มีประสิทธิภาพของบริษัท MTG จะรับประกันว่าจะมีการชำระเงินให้กับธนาคารของผู้จำหน่ายของท่านได้ทันที ด้วยการขยายการเครือข่ายและเป็นที่รู้กันในด้านความเป็นมืออาชีพในด้านการค้าขายระหว่างประเทศ บริษัท MTG จึงกลายเป็นผู้นำของโลกในด้านการให้บริการในส่วนนี้ ความจริงแล้ว เราจะคอยดำเนินการทั้งในนามของผู้นำเข้าหรือผู้ซื้อและผู้ส่งออกหรือผู้จำหน่าย ในการทำธุรกรรมด้านการค้า จึงมีกระบวนการทำงานที่รวดเร็ว และสินค้าที่มีการนำเข้าหรือการซื้อจะมาถึงมือท่านโดยเร็ว

เอกสารเรียกเก็บเงินสำหรับการส่งออก

ในตลาดเครดิตต่างประเทศ ผู้ส่งออกจะต้องใช้ทรัพยากรด้านการเงินหรือความสัมพันธ์กับธนาคารเพื่อช่วยในการค้า ผู้ซื้อที่อยู่ในประเทศลาตินอเมริกา, แอฟริกา, ยุโรปตะวันออก, เอเชียและตะวันออกกลาง อาจไม่สามารถขอเครดิตต่างประเทศได้ด้วยตัวเอง

สำหรับธุรกรรมการค้า บริการเอกสารเรียกเก็บเงินสำหรับการส่งออกของเรา จะช่วยให้ผู้ส่งออกมีทางเลือกในการรับชำระเงิน นอกเหนือจากการใช้ตราสารเครดิต เมื่อท่านส่งสินค้าไปให้กับผู้นำเข้า บริษัท MTG จะยังเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้ จนกว่าจะได้รับเงิน หรือได้รับการติดต่อจากผู้นำหรือผู้ซื้อเข้าแล้ว

ไม่ว่าจะมีการส่งออกสินค้าจากประเทศใด เงินที่ได้รับชำระจะถูกโอนเข้าบัญชีของท่านภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับ ทำให้ท่านสามารถเบิกเงินได้อย่างรวดเร็ว เอกสารเรียกเก็บเงินสำหรับการส่งออกหรือการจำหน่ายจะช่วยให้ท่าน

 • สร้างศูนย์กลางในการบริหารจัดการหนี้สินของการส่งออก
 • ติดตามการเรียกเก็บเงินได้
 • ทราบทันทีที่เงินของท่านได้รับการชำระแล้ว
 • ให้ความสัมพันธ์ทางการค้าและการบริหารกระบวนการส่งออกของท่านดีขึ้น

ไม่เหมือนกับตราสารเครดิต ธนาคารจะไม่รับรู้ในส่วนของเครดิตและความเสี่ยงระหว่างประเทศ ถ้าท่านพร้อมที่จะเผชิญกับความเสี่ยงเหล่านั้น เอกสารเรียกเก็บเงินสำหรับการส่งออก ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ประหยัดค่าใช้จ่าย

ท่านสามารถที่จะสร้างเอกสารเรียกเก็บเงินสำหรับการส่งออกแบบอิเลคทรอนิคส์ได้ ให้ท่านส่งรายละเอียดในการดำเนินการต่างๆมายังสำนักงานของ MTG ท่านสามารถที่จะเลือกหน่วยเงินตราได้หลายประเภท

ลักษณะการทำงาน

เอกสารเรียกเก็บเงินสำหรับการส่งออกเป็นวิธีหนึ่งในการชำระเงิน โดยที่ผู้ส่งออกสามารถเรียกเก็บเงินได้จากผู้นำเข้าผ่านธนาคารที่เป็นตัวกลาง ซึ่งจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารและการชำระเงิน

ธนาคารของผู้ส่งออกจะเป็นผู้เรียกร้องให้มีการชำระเงินจากผู้นำเข้าหรือผู้ซื้อ ในนามของผู้ส่งออกหรือผู้จำหน่าย โดยการส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องและหนังสือนำส่งไปยังธนาคารของผู้นำเข้าหรือผู้ซื้อ

ธนาคารของผู้นำเข้าหรือผู้ซื้อจะส่งใบเรียกเก็บเงินให้กับผู้นำเข้าหรือผู้ซื้อ เมื่อผู้นำเข้าหรือผู้ซื้อชำระเงิน ธนาคารของผู้นำเข้าหรือผู้ซื้อก็จะชำระเงินให้กับธนาคารของผู้ส่งออกหรือผู้จำหน่าย เมื่อธนาคารของผู้ส่งออกหรือผู้จำหน่าย ได้รับเงิน ก็จะส่งเงินต่อให้กับทางผู้ส่งออกหรือผู้จำหน่าย อีกทอดหนึ่งทันที

Clients say

"Sometimes with our overseas manufacturers of apparel we need to purchase a letter of credit before the supplier will accept an order and perhaps we need additional liquidity to meet those requirements. Merchant Trade Guarantee Corporation Company Limited helps us meet those requirements without reducing our cash on hand and it is a breath of fresh air because we have never been offered this kind of thing from a bank."
Sumeet Gupta Hong Kong
"At first I was not sure about the idea of using a letter of credit backed with someone else's collateral. Merchant Trade Guarantee Corporation Company Limited was patient and helpful in teaching me how the process works and getting me up to speed with the right products and services to grow my business. I would highly recommend them to any company which imports goods as a primary business activity. They are truly fantastic."
Jayesh Soni Gujarat, India
"Run down the list of trade finance specialists. You won't find another company that does what Merchant Trade Guarantee Corporation Company Limited do. They provided a letter of credit for my business in five working days and truly solved an enormous headache. If we did not have access to their product, we would have lost revenue. Plain and simple."
Kelvin Kuala Lumpur, Malaysia

ARRANGEMENTS WITH

 • COMMERZBANK AG - GERMANY
 • SOCIETE GENERALE - FRANCE
 • DEUTSCHE BANK - GERMANY
 • BANK WINTER - AUSTRIA
 • CREDIT AGRICOLE - ITALY
 • ROYAL PACIFIC BANK - GERMANY
 • UNIBANQUE - FRANCE
 • AXIOS CREDIT BANK - GAMBIA
 • BANK LEUMI USA - UNITED STATES
 • IDB BANK OF NYK - UNITED STATES
 • CITIBANK NYK - UNITED STATES
 • WELLS FARGO BANK N.A. - UNITES STATES
 • BANK OF BARODA, DUBAI - UAE
 • HABIB BANK AG ZURICH DUBAI - UAE
 • DBS BANK - HONGKONG
 • OCBC BANK - HONGKONG