Services

Our main activity

ด้วยสภาพแวดล้อมทางการค้า และการบริการธุรกรรมระหว่างประเทศที่ได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านการเงินขึ้น ผู้ที่สามรถติดต่อกับลูกค้า  ด้วยความรู้ในด้านขนบธรรมเนียมธุรกิจท้องถิ่นและบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ รวมถึงการเข้าถึงเครือข่ายทั่วโลกก็เป็นสิ่งสำคัญมากเช่นกัน

บริษัท MTG เป็นสุดยอดผู้เชี่ยวชาญในด้านการเงินการธนาคาร และสินเชื่อทางการค้า ด้วยประสบการณ์กว่า 150 ปี ในด้านการเงินและธนาคาร และอื่นๆอีกมากมาย เพื่อให้บริการด้านสินเชื่อทางการค้า บริษัท MTG ได้ดำเนินการขึ้นก็เพราะเราทราบถึงความต้องการของลูกค้า เพื่อที่เราจะได้จัดหาแนวทางและคำแนะนำที่เหมาะสมให้กับลูกค้าได้ เพื่อช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายที่พวกเขาได้วางไว้ เรามีความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะ เป็นประโยชน์ที่สำคัญที่สามารถทำให้ลูกค้าบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างคุ้มค่าและทันเวลา บริษัท MTG ได้ประกอบการเป็นบริษัทการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 และเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้มีการปรับโครงสร้างใหม่เพื่อใช้ไหวพริบจากทรัพยากรกำลังคนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในด้านการเงิน สำหรับผู้ที่ต้องการสินเชื่อทางการค้าในธุรกิจขนาดใหญ่ี้

เรารวบรวมฐานความรู้ พร้อมด้วยความคิดเห็นและแนวทางต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าท้องถิ่นในศูนย์กลางการค้าที่สำคัญของโลก เพื่อให้แน่ใจว่าการทำธุรกรรมของลูกค้านั้นเป็นไปอย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ลูกค้าได้รับโอกาสในการเติบโตที่เป็นไปได้มากที่สุด

สิ่งที่เราทำ

บริษัท MTG เป็น บริษัท ทางการเงินที่ให้บริการเฉพาะทาง ที่ไม่จำกัดแค่การอำนวยความสะดวกหรือให้คำปรึกษาด้านการบริการธุรกรรมระหว่างประเทศ สินเชื่อโครงการระหว่างประเทศ และการส่งข้อความทางการเงินของลูกค้าทั่วโลกผ่านระบบคอมพิวเตอร์ที่มีเครือข่ายเชื่อมโยงทั่วโลก (swift financial messaging to a global network) บริษัท MTG ยังสามารถเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการเป็นที่รู้จัก มีชื่อเสียงที่ดี ด้วยความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจที่มีอยู่อย่างยาวนาน และความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่ออำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษาเพื่อจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับลูกค้าจากองค์กรทั่วโลก

วิธีการที่เราทำ

บริษัท MTG จัดการธุรกรรมที่อำนวยความสะดวก หรือให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่ต้องใช้เอกสารทางการเงินที่เหมาะสมเช่น หนังสือที่ใช้ในการค้ำประกันค่าสินค้าและบริการ (Standby Letters of Credit (SBLCs) ค้ำประกันเงินกู้ (Bank Guarantees (BG's), หนังสือค้ำประกัน (Letters of Credit) (LCs), และเอกสารแสดงสถานภาพทางการเงิน (Proofs of Fund) (POFs) เอกสารการโอนเงิน (Fund Transfer Instruments) และอื่นๆ เอกสารเหล่านี้ได้ถูกจัดทำขึ้นและเป็นตัวแทนสำหรับลูกค้าที่ลังเลในการตัดสินใจ ที่อาจมีการใช้เอกสารดังกล่าวสำหรับความต้องการของลูกค้าโดยธนาคารและสถาบันการเงิน ตราสารหรือเอกสารเหล่านี้ ออกโดยธนาคารและสถาบันการเงินทั่วโลก และบริษัท MTG ใช้งบดุล (Balance Sheet) (งบที่แสดงถานะการเงิน) เพื่อยืนยันในฐานะผู้ค้ำประกันกลาง เพื่อทำให้การทำธุรกรรมเหล่านี้ประสบผลสำเร็จ  สิ่งเหล่านี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงผู้รับ/ผู้ขาย ว่า ผู้ออก/ผู้ซื้อ นั้นมีความสามารถที่จะชำระค่าสินค้าหรือธุรกรรมต่างๆ ซึ่งโดยปกติจะทำในช่วงเวลาที่มีเงื่อนไขของผู้ออกเอกสาร / ผู้ซื้อ เพื่อที่จะชำระในวันที่ ที่ครบกำหนดชำระหรือรับสินค้า เป็นต้น  ไม่ต้องสงสัยเลยว่า ทำไมมันถึงฟังดูง่ายดายขนาดนี้ บริษัท MTG และสถาบันต่างๆ ได้แก่ ธนาคารและสถาบันการเงินทั่วโลกได้ทำการตรวจสอบฐานข้อมูลอย่างละเอียดถี่ถ้วนในทุกๆด้านแล้ว