About Us

Merchant Trade Guarantee Corporation Company Limited

บริษัทเมอร์ช้านเทรด แอนด์การันตี คอร์พอเรชั่นจำกัด (MTG) เป็นบริษัทการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2543 โดยทำหน้าที่จัดการธุรกรรมในด้านการเงิน และเป็นตัวแทนในการดำเนินการบริการต่างๆที่เกี่ยวกับการเงินอีกด้วย ในปัจจุบันนี้ ทางบริษัท พร้อมด้วยหลักการและทีมงานมืออาชีพทางด้านธุรกิจ ที่มีประสบการณ์ที่หลากหลายในการให้บริการ ทั้งทางด้านการการเงินและการธนาคาร ได้เริ่มดำเนินการกิจกรรมทางการเงินในรูปแบบใหม่ที่ทันสมัย โดยเฉพาะการจัดหาเงินทุนให้กับธุรกิจ การค้า และอำนวยความสะดวกในด้านการเงิน ประกอบด้วยการดำเนินการด้านการนำเข้าและส่งออก, การซื้อ การขาย ซึ่งจะมีการอำนวยความสะดวกในเรื่องสินเชื่อ, หลักประกันด้านการเงิน, จัดทำหรือจัดจำหน่ายเครื่องมือหรือเอกสารที่เป็นตราสารด้านการเงิน เพื่อช่วยเหลือสัญญาหรือภาระผูกพันในด้านการเงิน การชำระเงิน, ข้อตกลงและการซื้อสินค้า โดยมีวิธีการดำเนินงานที่เป็นสากล

เนื่องจากฐานการค้ามีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการนำเข้าและส่งออก, โครงการด้านการเงิน และการค้าแบบนำเข้าและส่งออก ซึ่งการเงินจะมีบทบาทสำคัญในด้านการทำธุรกิจระหว่างประเทศ สถาบันการเงินจะมีบทบาททางด้านการค้ำประกัน เมื่อมีการทำธุรกิจที่ขยายออกนอกพื้นที่ประเทศ ไม่ว่าท่านจะต้องการการค้ำประกันในการยื่นประมูลโครงการก่อสร้าง หรือหนังสือยืนยันสินเชื่อที่ใช้ในการซื้อสินค้าจากประเทศจีน เพื่อนำเข้ามาจำหน่ายในออสเตรเลีย บริษัท MTG สามารถดำเนินการในเรื่องเอกสารดังกล่าวให้ท่านได้ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือหรือตราสารเครดิตเชิงพาณิชย์ สินเชื่อและการเงินหรือหนังสือค้ำประกันการชำระหนี้

บริษัท MTG มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้เป็นอย่างดี สำหรับทุกพื้นที่ส่วนต่างๆในโลก ซึ่งหมายถึงพื้นที่ทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการก่อสร้างและบริการ และยังสามารถให้คำแนะนำแก่ลูกค้า เพื่อเดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง เพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ปัจจุบันนี้ ทางบริษัท มีสำนักงานในประเทศนิวซีแลนด์, อเมริกา, ประเทศไทย และอินเดีย และตัวแทนในยุโรปและสหราชอาณาจักร บริษัท MTG มีเครือข่ายการติดต่อกับสถาบันการการเงินและการธนาคารทั่วโลกพร้อมทั้งความสามารถในการติดต่อ เพื่อออกหนังสือประเภท สินเชื่อและเครดิตทางการค้าที่สามารถนำส่งได้อย่างรวดเร็วและเป็นที่ยอมรับในเชิงพาณิชย์ ในกรณีเร่งด่วน

ด้วยวิธีการปฏิบัติทางธุรกิจที่ซื่อสัตย์ น่าเชื่อถือและไว้วางใจ เพื่อที่จะสร้างชื่อเสียงที่ดี เราจึงได้รับการยอมรับจากทั่วโลก เราสามารถช่วยให้ธุรกิจของท่านได้มีการสร้างโอกาสใหม่ๆ และสร้างรายรับที่มาจากทั่วทุกแห่งของโลก

Trade Finance - Merchant Trade Guarantee Corporation Company Limited

ARRANGEMENTS WITH

 • COMMERZBANK AG - GERMANY
 • SOCIETE GENERALE - FRANCE
 • DEUTSCHE BANK - GERMANY
 • BANK WINTER - AUSTRIA
 • CREDIT AGRICOLE - ITALY
 • ROYAL PACIFIC BANK - GERMANY
 • UNIBANQUE - FRANCE
 • AXIOS CREDIT BANK - GAMBIA
 • BANK LEUMI USA - UNITED STATES
 • IDB BANK OF NYK - UNITED STATES
 • CITIBANK NYK - UNITED STATES
 • WELLS FARGO BANK N.A. - UNITES STATES
 • BANK OF BARODA, DUBAI - UAE
 • HABIB BANK AG ZURICH DUBAI - UAE
 • DBS BANK - HONGKONG
 • OCBC BANK - HONGKONG