การบริการ เอกสารแสดงสถานภาพการเงิน 
(Proof of Funds Documents)

Proof of Funds Documents

นิยามของ เอกสารแสดงสถานภาพการเงิน  หรือ POF

เอกสารที่แสดงว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีความสามารถและความพร้อมด้านเงินทุนในการทำธุรกรรมทางธุรกิจ โดยทั่วไปแล้วจะอยู่ในรูปของ เอกสารจากธนาคาร, เอกสารหลักทรัพย์ หรือเอกสารในการเก็บรักษาเงิน มีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้แน่ใจว่า จะได้รับเงินทุนในปริมาณที่พอเพียงกับการทำธุรกรรมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

บริษัท MTG สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสนับสนุนความต้องการด้านการเงินของท่าน เราเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจในการออกเอกสารแสดงสถานภาพทางการเงินมาหลายทศวรรษ โดยหลายธุรกิจด้านอุตสาหกรรมการเงินที่กำลังเติบโต ให้เราได้ใช้ประสบการณ์ในการช่วยเหลือท่าน! บริการของเราจะรองรับความต้องการที่หลากหลาย ซึ่งจะประกอบไปด้วย :

  • การบริหารจัดการเงินสด – บริการเรียกเก็บเงิน, บริการชำระเงิน และการชำระเงินระหว่างประเทศ
  • การเงินเพื่อการค้า – ออกหนังสือค้ำประกันแบบ SBLC, ตราสารเครดิต และหนังสือค้ำประกันจากธนาคาร
  • การค้ำประกันด้านการเงิน – สมัครด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพื่อเริ่มดำเนินการ
  • การให้บริการ SWIFT – เพื่อการทำธุรกรรมที่ปลอดภัยและมั่นคงของท่าน

ทุกผลิตภัณฑ์ของเราจะมีการค้ำประกันอย่างมั่นคงด้วยเงินสดและสามารถใช้ได้กับการแสดงสถานภาพทางการเงินประเภทต่างๆ ไม่ว่าธุรกรรมของท่านจะต้องการหลักประกันที่เป็นเงินสด, การปรับปรุงเครดิต, การปรับปรุงงบดุล หรือเรื่องอื่นๆ MTG สามารถช่วยท่านได้.