Merchant Trade Guarantee Corporation Company Limited

บริษัท MeMerchant Trade Guarantee Corporation Company Limited เป็นบริษัทการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2543 โดยทำหน้าที่จัดการธุรกรรมในด้านการเงิน และเป็นตัวแทนในการดำเนินการบริการต่างๆที่เกี่ยวกับการเงินอีกด้วย เราให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่ต้องใช้เอกสารทางการเงินที่เหมาะสมเช่น ตราสารเครดิต (Letter of Credit) (LC, DLC, MT-700), หนังสือค้ำประกันแบบ Standby Letter of Credit (SBLC, MT-760), หนังสือค้ำประกันจากธนาคาร (Bank Guarantee) (BG, MT-760), หนังสือค้ำประกันการปฏิบัติงานตามสัญญา (Performance Guarantee), จดหมายร่างและจดหมายรับรองจากธนาคาร (BCL, MT-799)

Read More About Our Services

เอกสารเรียกเก็บเงิน (Documentary Collection)

บริษัท Merchant Trade Guarantee Corporation Company Limited จะอำนวยความสะดวกในธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศโดยการจัดทำเอกสารเรียกเก็บเงินให้ ภายใต้การดำเนินการนี้ ผู้จำหน่ายจะทราบว่าเอกสารในการนำส่งสินค้าจะถูกส่งให้กับผู้ซื้อเมื่อมีการชำระเงิน (เอกสารแลกกับการชำระเงิน – DP) หรือการยอมรับสินค้า (DA) ด้วยการชำระเงินนั้น ขึ้นอยู่กับข้อตกลงในการชำระเงิน

Read More

หนังสือค้ำประกัน (Bank Guarantees)

หนังสือค้ำประกันธนาคารซึ่งเกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินที่ให้การรับประกันว่าลูกหนี้จะไม่มีการผิดชำระหนี้ Merchant Trade Guarantee Corporation Company Limited มักจะถูกขอให้ช่วยในการจัดหาหนังสือหรือสัญญาค้ำประกันในนามของลูกค้า ผู้ที่อาจเป็นผู้นำเข้า (ผู้ซื้อ) หรือผู้ส่งออก (ผู้ขาย) พ่อค้า พ่อค้าคนกลางหรือผู้รับเหมาผู้ที่ต้องการรูปแบบในการดำเนินกิจการกับคู่สัญญาหรือคู่ค้าของพวกเขา

Read More

บริษัท Merchant Trade Guarantee Corporation Company Limited (MTG) เป็นบริษัทการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2543 โดยทำหน้าที่จัดการธุรกรรมในด้านการเงิน และเป็นตัวแทนในการดำเนินการบริการต่างๆที่เกี่ยวกับการเงินอีกด้วย. ในปัจจุบันนี้ ทางบริษัท พร้อมด้วยหลักการและทีมงานมืออาชีพทางด้านธุรกิจ ที่มีประสบการณ์ที่หลากหลายในการให้บริการ ทั้งทางด้านการการเงินและการธนาคาร ได้เริ่มดำเนินการกิจกรรมทางการเงินในรูปแบบใหม่ที่ทันสมัย โดยเฉพาะการจัดหาเงินทุนให้กับธุรกิจ การค้า และอำนวยความสะดวกในด้านการเงิน ประกอบด้วยการดำเนินการด้านการนำเข้าและส่งออก, การซื้อ การขาย ซึ่งจะมีการอำนวยความสะดวกในเรื่องสินเชื่อ, หลักประกันด้านการเงิน, จัดทำหรือจัดจำหน่ายเครื่องมือหรือเอกสารที่เป็นตราสารด้านการเงิน เพื่อช่วยเหลือสัญญาหรือภาระผูกพันในด้านการเงิน การชำระเงิน, ข้อตกลงและการซื้อสินค้า โดยมีวิธีการดำเนินงานที่เป็นสากล READ MORE

บริการที่นำเสนอ

ตราสารเครดิต
Letters of Credit

ตราสารเครดิต จะมีอายุตราบเท่าที่ยังมีการใช้งานอยู่ มีพื้นฐานมาจากความเป็นจริงด้านความน่าเชื่อถือทางเครดิตของผู้ซื้อที่ไม่รู้จัก และถูกแทนที่ด้วยความน่าเชื่อทางเครดิตของธนาคารหรือบริษัทด้านการเงินที่เป็นที่รู้จัก และบริษัท Merchant Trade Guarantee Corporation Company Limited (MTG), จะดำเนินการแทนลูกค้าและทำหน้าที่ในการรับประกันว่าจะมีการชำระเงินตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ กระบวนการนี้เรียกว่าการออกตราสารเครดิตหรือการรับรองเครดิตในรูปแบบเอกสาร


หนังสือค้ำประกันแบบ
Standby Letter of Credit (SBLC)

หนังสือค้ำประกันการชำระเงินจะออกโดยธนาคาร ในนามของลูกค้า และจะถูกใช้เสมือนว่าเป็น “การชำระเงินจากที่พึ่งสุดท้าย” ในกรณีลูกค้าไม่สามารถทำตามข้อสัญญาที่ทำไว้กับอีกหน่วยงานหนึ่งได้ SBLC จะถูกสร้างขึ้น โดยเปรียบเสมือนกับเครื่องหมายของความเชื่อถือในการทำธุรกิจ และเป็นเครื่องพิสูจน์คุณภาพเครดิตของผู้ซื้อและความสามารถในการชำระเงินคืน ธนาคารที่เป็นผู้ออก Standby Letter of Credit จะทำหน้าที่เป็นผู้รับประกันคุณภาพเครดิตของผู้ที่ร้องขอหนังสือค้ำประกัน จากนั้นก็จะทำการแจ้งไปยังธนาคารของผู้ที่ต้องการหนังสือค้ำประกัน

หนังสือค้ำประกัน
Bank Guarantee

เอกสารที่แสดงให้เห็นว่าบุคคลใดมีความสามารถและมีเงินใช้ในการทำธุรกรรมทางธุรกิจ โดยปกติจะมาในรูปของคำสั่งของธนาคารการรักษาความปลอดภัยหรือการควบคุมตัว วัตถุประสงค์ของเอกสารคือเพื่อให้แน่ใจว่าเงินทุนที่จำเป็นสำหรับการทำธุรกรรมจะได้รับและถูกต้องตามกฎหมาย Merchant Trade Guarantee Corporation Company Limited (MTG) เป็นหลักฐานที่เชื่อถือได้ของผู้สนับสนุนด้านเงินทุนที่ได้รับความไว้วางใจมานานหลายทศวรรษโดยธุรกิจที่เฟื่องฟูในอุตสาหกรรมการเงิน

เอกสารเรียกเก็บเงิน
Documentary Collection

ขั้นตอนการค้าระหว่างประเทศที่ธนาคารแห่งหนึ่งในประเทศผู้นำเข้าทำหน้าที่แทนผู้ส่งออกเพื่อรวบรวมและส่งการชำระเงินสำหรับการจัดส่ง ผู้ส่งออกนำเสนอเอกสารจัดส่งและเก็บเงินไปยังธนาคารของตน (ในประเทศของตนเอง) ซึ่งส่งไปยังธนาคารผู้สื่อข่าวในประเทศผู้นำเข้า Merchant Trade Guarantee Corporation Company Limited อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการค้าระหว่างประเทศโดยการจัดหาสถานที่จัดเก็บสารคดี

หนังสือค้ำประกันการปฏิบัติงานตามสัญญา
Performance Guarantee

การรับประกันประสิทธิภาพเป็นคำสัญญาที่ทำให้บริการของทั้งสองฝ่ายสามารถตอบสนองความคาดหวังบางอย่างหรือผลิตภัณฑ์จะทำงานได้ดีในช่วงเวลาที่ระบุ ในโลกธุรกิจมีการค้ำประกันจำนวนมากเช่นกันซึ่งแต่ละแบบจะสร้างขึ้นในแต่ละวิธีเพื่อกำหนดความมุ่งมั่นและขอบเขตความรับผิดชอบในอนาคตของ บริษัท บางครั้งบุคคลที่สามรับประกันประสิทธิภาพของบางสิ่งบางอย่างเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจ้างผู้รับเหมาช่วง


เอกสารแสดงสถานภาพการเงิน
Proof of Funds Documents

เอกสารที่แสดงว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีความสามารถและความพร้อมด้านเงินทุนในการทำธุรกรรมทางธุรกิจ โดยทั่วไปแล้วจะอยู่ในรูปของ เอกสารจากธนาคาร, เอกสารหลักทรัพย์ หรือเอกสารในการเก็บรักษาเงิน มีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้แน่ใจว่า จะได้รับเงินทุนในปริมาณที่พอเพียงกับการทำธุรกรรมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย บริษัท Merchant Trade Guarantee Corporation Company Limited เป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจในการออกเอกสารแสดงสถานภาพทางการเงินมาหลายทศวรรษ โดยหลายธุรกิจด้านอุตสาหกรรมการเงินที่กำลังเติบโต

ARRANGEMENTS WITH

Why Us?

วันนี้มีสำนักงานในประเทศไทยนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาและอินเดียและผู้ติดต่อในยุโรปสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร บริษัท Merchant Trade Guarantee Corporation Limited (MTG) มีลิงค์เชื่อมโยงที่ไม่ซ้ำใครกับสถาบันการเงินและธนาคารทั่วโลก เกี่ยวกับสินเชื่อการค้าประเภทโอนที่รวดเร็วและเป็นที่ยอมรับในเชิงพาณิชย์แล้วแต่กรณี

สำหรับปีที่ผ่านมาด้วยบริการที่ง่ายรวดเร็วซื่อสัตย์และเป็นมืออาชีพของเราเราได้รับความไว้วางใจอันยิ่งใหญ่และลูกค้ารายใหญ่ทั่วโลก บริษัท Merchant Trade Guarantee Corporation จำกัด เป็น บริษัท ที่จดทะเบียนในประเทศไทยโดยมีสำนักงานสาขาในสหรัฐอเมริกานิวซีแลนด์ดูไบและอินเดียและผู้ติดต่อในยุโรปและสหราชอาณาจักร

หากคุณเชื่อว่าคุณกำลังมองหาเงินกู้เพื่อการค้าเพื่อนำเข้าและส่งออกหรือเพียงแค่เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตหรือ LC โดย MTG ก็เป็นอีกหนึ่งสายที่น่าสนใจ เรามีข้อตกลงกับธนาคารมากกว่า 10 แห่งทั่วโลกรวมถึงธนาคารอย่าง Commerzbank, Societe Generale, Deutsche Bank, Wells Fargo, Citibank และอื่น ๆ ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่เพื่อรองรับทุกความต้องการของคุณ